dilluns, 25 de juny de 2012

Exposicions: Els EVEA (entorn virtual ensenyament-aprenentatge) Adrià Pérez, Sandra Pérez, Elisabeth Torras

El grup ha elaborat una presentació per mitjà de la web Prezi per a parlar-nos dels EVEA (entorn virtual d’ensenyament - aprenentatge). En l’exposició han parlat d’aquests entorns a nivell global i també a nivell més local. Aquest ha estat una bona decisió ja que ens acosta més a la nostra realitat i no ens parla tant d’una realitat idealitzada o que no existeix en la nostra societat.

El prezi no ha estat la única eina expositiva que han utilitzat, també s’han ajudat amb un vídeo explicatiu sobre el què és el moodle i un exemple de com utilitzar-lo. Un cop visualitzat el vídeo hem pogut treballar amb el moodle de forma directa. Ens han explicat com entrar  la sessió que tenien preparada des de casa. Hem començat per omplir un qüestionari on ens demanava opinió o coneixement sobre les TIC i concretament també sobre els EVEA.

Per explicar-nos diferents possibilitats de la eina ens han fet completar uns qüestionaris i posteriorment han començat un debat per tal de que els espectadors poguèssim donar la nostra opinió i poder donar també el nostre punt de vista.

Abans d’acabar han explicat molt breument la realitat escolar del programa i quin paper té dins de les TAC.Crec que aquesta exposició em va fer entendre què és un EVEA, i a part també què és exactament el moodle i el seu funcionament. Penso que moodle és una eina molt útil en el món de l'ensenyament, ja que pot facilitar la comunicació entre els mestres i els seus alumnes, així que les noves generacions ens hauríem d'engrescar en utilitzar els recursos més adients per millorar el procés d'ensenyament - aprenentatge.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada