divendres, 22 de juny de 2012

Estils d'aprenentatge

Aprofitant que entre els grups N i M no hi havia gaire interacció, durant un parell de sessions vam estudiar per grups de 4-5 alumnes (barrejant els dos grups) un estil d'aprenentatge, per a després fer un exposició a la resta de companys i així  conèixer tots els estils d'aprenentatge.

Els estils d'aprenentatge que vam aprendre al llarg de les exposicions van ser: 


Learning by doing: l'aprenentatge dut a terme de manera pràctica, els alumnes aprenen a base de fer, si s'equivoquen tornen a començar trobant ells mateixos el focus del problema.

Longlife learning: l'aprenentatge dut a terme al llarg de tota la vida que es planteja des d'una perspectiva personal cívica, social i amb l'objectiu de millorar coneixements, competències i aptituds.

Educació formal, no formal i informal: En l'educació formal l'aprenentatge és el que correspon al que s'ofereix als centres educatius, té un caràcter estructurat i acaba amb una certificació. L'educació informal són totes les activitat de la vida qüotidiana que influeixen en el nostre aprenentatge, no està estructurat de cap manera i no es rep cap certificació. Finalment, l'educació no formal consisteix en l'aprenentatge intencional de l'alumne, xarxes socials, les relacions amb els companys...

Aprenentatge significatiu: Aquest estil es basa en l'adquisició de nous coneixements i la connexió que establim amb els coneixements previs. La refutació d'antics esquemes de coneixement amb la nova informació ens permet crear noves estructures aplicables a la realitat que fan que el nostre aprenentatge adquireixi sentit i sigui útil. Hem de saber què aprenen, com ho aprenem i per què ho aprenem.

- Aprenentatge situat: Aquest estil es basa en la relació entre l¡aprenent i l'entorn així com en la relació entre individus. Així l'aprenentatge esdevé significatiu gràcies al context sociocultural on es troba. L'aprenentatge situat doncs es duu a terme en un entorn adequat, aplicable a l avida real i relacionat directament amb l'experiència pràctica.

Aprenentatge invisibleés un aprenentatge que engloba tots els aprenentatges ja que es basa en tot allò que aprenen sense ser-ne conscients, ja sigui de manera formal, o des d'un aprenentatge situat o d'altres.

Aprenentatge entre iguals: és l'aprenentatge que es duu a terme entre persones. Entre alumnes, companys de professió, membre d'una família.. Sorgeix de la motivació de cada persona per expressar allò que ja sap o per donar a conèixer allò que no entenen sobre el que estan treballant per rebre ajuda dels companys.

Aprenentatge autònom: Parteix de la iniciativa de les persones per voler aprendre i es basa en l'aprenentatge que amb o sense ajuda anem a buscar per a respondre a aquestes necessitats d'aprenentatge.


Aquesta activitat va ser molt rica per a mi, ja que a part de treballar amb gent que no coneixia he aprés a partir de quants recursos tothom aprenem, i quants en podrem utilitzar un cop siguem mestres a un aula.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada