dimecres, 28 de setembre de 2011

PLE personal
Els Personal Learning Environment (PLE) és l’ús del tots aquells recursos i serveis que ens ofereix el web 2.0 a nivell educatiu i d’enriquiment personal. Aquest esta basat en les noves technologies i en les noves formes de comunicació.


Les principals eines que trobem en internet es basen en fonts més socials. Aquestes webs ens proporcionen tres processos cognitius: llegir, reflexionar i compartir. Per tant a les PLE han d’existir eines suficients per a assegurar que els tres processos es portin a terme sense problema.